ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

ԱՈՒԿՑԻՈՆ ՀԱՈՒՍ

«Աուկցիոն հաուս» ՍՊ ընկերությունը «ԼՈՏ» ապրանքա-հումքային բորսա ՍՊ ընկերության հետ համատեղ կազմակերպում է անշարժ գույքի վաճառք` սակարկությունների միջոցով: