ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

ՍՈԼԻԴ ԸՔԱՈՒՆԹ

Սոլիդ Ըքաունթ ՍՊ ընկերությունը վարում է հաշվապահական հաշվառում, ինչպես նաև կազմում է գրավատների Կենտրոնական բանկ ներկայացվող ամսեկան և եռամսյակային հաշվետվությունները, որի համար տիրապետում է Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող անհրաժեշտ բոլոր պարզաբանումներին: Ընկերությունը երաշխավորում է անթերի աշխատանքը, քանի որ արդեն իսկ մասնակցել է մի շարք ԿԲ կողմից անցկացվող ստուգումների, ինչպես նաև հարկային, որի ընթացքում ստուգող խմբերը համոզվել են կազմակերպության կողմից մատուցվող անթերի և որակյալ աշխատանքի կատարմանը: